Z jakich elementów składa się studnia głębinowa?

0
7

Z jakich elementów składa się studnia głębinowa?

Przy budowie studni możemy wyróżnić kilka podstawowych elementów:

Kolumna filtrowa – mająca za zadanie zabezpieczyć ściany otworu studziennego. Składa się z trzech elementów:

– rury nadfiltrowej,

– filtra

– i rury podfiltrowej.

Filtr – jest najważniejszym elementem całej konstrukcji otworu studziennego. Jego podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń mechanicznych (cząstek ziemi, kamieni) do wnętrza studni oraz zapewnienie odpowiedniej stabilności przepływu wody, tj. dopływu możliwie największej ilości wody przy jak najmniejszych oporach hydraulicznych. Jest umiejscowiony w warstwie wodonośnej, w dolnym odcinku kolumny filtrowej, pomiędzy rurą nadfiltrową i podfiltrową.

Wydajność studni w dużej mierze zależy od właściwie zbudowanego filtra (im dłuższy filtr tym wydajność studni większa), dopasowania go do istniejących warunków hydrogeologicznych. Dobry filtr to gwarancja eksploatacji studni przez długie lata.

Rura podfiltrowa – to dolny odcinek kolumny filtrowej, znajdujący się poniżej filtra. Zbierają się w niej wszelkie osady dostające się do wnętrza studni podczas jej codziennej pracy. Musi być ona dobrze zabezpieczona od spodu, dlatego jest zaślepiona od dołu specjalnym denkiem. Najczęściej rura podfiltrowa ma średnicę identyczną jak filtr. Jej długość uzależniona jest od warunków hydrogeologicznych, które wpływają na intensywność piaszczenia studni oraz od długości zamontowanego filtra i kształtuje się od kilku do kilkunastu metrów.