Wybór odpowiedniego miejsca na studnię

0
7

Wybór odpowiedniego miejsca na studnię, kiedy dopiero planujemy rozpoczęcie budowy domu, nie należy do łatwych. Trzeba ją tak umiejscowić, aby w przyszłości nie mieć problemu z korzystaniem z działki, spełnić wymienione powyżej normy prawa oraz aby warstwa wodonośna, z której zamierzamy czerpać wodę, była wydajna.

Warto o wskazanie właściwej lokalizacji poprosić hydrologa, który na podstawie wykonanych na działce pomiarów, będzie w stanie ustalić, oczywiście w przybliżeniu, na jakiej głębokości znajduje się warstwa wodonośna. Bywa również tak, że do znalezienia dobrego miejsca na studnię wzywani są na pomoc radiesteci. Ciężko mówić tu o racjonalnych podstawach ich działalności, faktem natomiast jest, że od wieków wskazywane przez nich miejsca okazywały się słuszne.

Na koniec należy pamiętać również o tym, że studnia nie może kolidować z infrastrukturą podziemną, np. instalacją gazową, kanalizacją, różnego rodzaju kablami czy siecią wodociągową. Normy prawa nie precyzują dokładnie jaki obszar powinien być przeznaczony pod budowę ujęcia wody, ale w praktyce powinno to być minimum 8 – 10 m.