Studnie kopane

0
7

Studnie kopane znane są od bardzo dawna. To tradycyjne studnie budowane najczęściej ręcznie lub za pomocą niewielkich urządzeń mechanicznych, a w miarę postępu prac w miejsce wykopu wpuszczane są kręgi betonowe. Kręgi przede wszystkim mają za zadanie chronić ściany wykopu przed zasypaniem, ale również nie pozwalają dostawać się do studni wodom powierzchniowym, zwykle mocno zanieczyszczonym, o ile są szczelnie połączone. Głębokość studni kopanych najczęściej nie przekracza kilku metrów (5 – 7 m), czyli czerpią one wodę z pierwszego poziomu wodonośnego.

Do tego typu studni woda napływa przez dno wykopu. Aby ułatwić przedostawanie się wody warto wyłożyć dno żwirem. Wydajność studni dzięki temu będzie większa, a woda czystsza. Aby efekt był jeszcze większy, często najgłębiej położony krąg posiada specjalne otwory (perforacje), dzięki którym dodatkowa porcja wody ma szansę szybciej dostać się do studni.

W dawnym czasach wodę z takiej studni czerpano ręcznie, przy pomocy wiader, kołowrotków lub żurawi. W dzisiejszych czasach do pobierania wody stosuje się odpowiednie pompy elektryczne.