Sposoby wykonania studni głębinowej

0
7

Sposoby wykonania studni głębinowej

Wybudowanie studni kręgowej nie stanowi większego kłopotu, również dla laika. Wystarczy ręcznie lub przy pomocy małej koparki wykopać otwór o średnicy większej od średnicy kręgów, a jak otwór będzie miał głębokość około 1 m, czyli wysokość jednego kręgu, wpuścić go do ziemi i kontynuować kopanie, do czasu uzyskania pożądanej głębokości, tj. dotarcia do wody.

Budowa studni głębinowej to zdecydowanie zadanie dla fachowca. Studnie tego typu powstają poprzez wykonanie otworu wiertniczego przy użyciu specjalnego urządzenia – wiertnicy. Tak głębokie otwory można wykonywać na dwa sposoby – z rurą osłonową lub bez rury osłonowej, tj. przy pomocy tzw. płuczki.

Korzystając z pierwszego sposobu, do wierconego otworu, w miarę postępu prac, wpuszcza się rurę osłonową zabezpieczającą wykop przed osypywaniem się ziemi, a następnie do środka wprowadza się kolumnę filtrową. Po wykonaniu całego otworu, tj. dostaniu się do warstwy wodonośnej i właściwym umiejscowieniu rur studziennych, wyciąga się rury osłonowe, a przestrzeń między ścianami otworu studziennego i kolumną filtrową wypełnia się żwirem filtracyjnym, dzięki czemu woda łatwiej napływa do otworu i jest już wstępnie przefiltrowana oraz granulatem z compactonitu, umieszczanym ponad warstwą żwiru, który skutecznie blokuje napływ do studni wody z wyższych, a tym samym bardziej zanieczyszczonych, warstw.

.