Schemat działania pompy ciepła

0
10

Zasadę działania pompy ciepła prezentuje poniższy schemat:

Schemat działania pompy ciepła_zw

Sprężarka zasysa pary czynnika chłodniczego z parownika przy niskim ciśnieniu (ok. 3-6 bar) i temperaturze (ok. od -5 °C do 5 °C), a następnie stęża do wysokiego ciśnienia (ok. 25 bar) i temperatury (ok. 90 °C). Za sprężarką pary czynnika są przegrzane i skraplają się w skraplaczu, oddając ciepło przy temperaturze ok. 60 °C wodzie lub powietrzu, które jest następnie wykorzystywane do grzania. Skroplone pary czynnika chłodniczego w zaworze rozprężnym są dławione do niskiego ciśnienia i temperatury panującej w parowniku. Następnie w parowniku ciecz czynnika chłodniczego odparowuje, z tym, że ciepło potrzebne do parowania pobiera z obiegu dolnego źródła.

Aby pompa mogła działać, należy dostarczyć do niej, a konkretnie do znajdującej się w niej sprężarki, energię elektryczną. Innymi słowy, pompowanie ciepła odbywa się kosztem energii elektrycznej, której do swojej pracy potrzebuje sprężarka, przy czym znakomitą większość energii , która trafia do układu, pompa pobiera z dolnego źródła, tj. ziemi, powietrza lub wody.

Dostarczając 1 kWh energii elektrycznej pompa ciepła przepompowuje z dolnego źródła do budynku od 2 do 4 kWh energii cieplnej, zatem dostarcza efektywnie od 3 do 5 kWh, bowiem energia wykorzystywana do pracy sprężarki zamieniana jest również w ciepło, dzięki czemu otrzymujemy jeszcze większą ilość użytecznego ciepła.

Można przyjąć, że 75% ciepła ogrzewającego dom pochodzi z energii słonecznej, a tylko 25% z sieci elektrycznej. Innymi słowy, jeśli dom był do tej pory ogrzewany prądem, zastosowanie pompy ciepła pozwoli użytkownikom aż czterokrotnie obniżyć ich rachunki za energię elektryczną.

Najlepiej, jeśli pompa ciepła do swojej pracy wykorzystuje jak najwięcej darmowej energii z dolnego źródła, a jak najmniej energii elektrycznej. Taką sytuację gwarantuje właściwy dobór pompy.

Pompa ciepła to urządzenie, które jest przyjazne środowisku naturalnemu. To nowoczesna i bezpieczna metoda ogrzewania pomieszczeń, która bazuje na znanej i sprawdzonej metodzie odzyskiwania ciepła i z tego powodu powinna znaleźć się w każdym nowobudowanym, ale również gruntownie remontowanym domu.