Powietrzne pompy ciepła

0
6

Wykorzystanie powietrza jako dolnego źródła, to najtańsze rozwiązanie, bo nie wymagające większych nakładów inwestycyjnych. Powietrzna pompa ciepła jest również najłatwiejsza w montażu. Tego typu pompa do swojego działania wykorzystuje ciepło z otoczenia. Ciepło z zewnątrz wdmuchiwane jest do środka obiektu poprzez nawiewy zbliżone do klimatyzacji lub przekierowywane do instalacji wodnej, czyli ogrzewania podłogowego i/lub kaloryferów.

Niestety w naszym klimacie zastosowanie powietrznej pompy ciepła jest stosunkowo mało efektywne. Przy ujemnych temperaturach powietrza efektywność jej pracy zdecydowanie spada i pomieszczenia mogą nie być wystarczająco nagrzane. Przy temperaturze powietrza -10°C efektywność pracy pompy mierzona współczynnikiem COP wynosi zaledwie 2-3. Dlatego najczęściej stosuje się wówczas system biwalentny, tj. zaopatrzony w drugie, wspomagające, urządzenie grzewcze (grzejnik elektryczny czy kocioł c.o.).

Przy niższych temperaturach w okresie zimowym (najczęściej około -8/-10°C) urządzenie wspomagające w postaci dodatkowego grzejnika elektrycznego czy zewnętrznego kotła grzewczego, załącza się. Przy bardzo niskich temperaturach urządzenia wspomagające są zmuszone całkowicie zastąpić pracę pompy, ponieważ ta automatycznie się wyłącza. Wówczas koszty ogrzewania drastycznie rosną i osiągają poziom generowany przez klasyczne grzejniki elektryczne, jeśli dodatkowym źródłem ciepła będą właśnie grzejniki.

Stąd też powietrzna pompa ciepła nie jest najlepszym rozwiązaniem służącym ogrzewaniu domu w naszym klimacie, ale za to dobrze sprawdza się w innych zastosowaniach, np. do wytwarzania ciepłej wody użytkowej czy podgrzewania wody w basenie.

Warto wiedzieć, że jako dolne źródło może być także wykorzystane powietrze, które znajduje się wewnątrz domu. Temperatura powietrza wewnątrz domu oscyluje w granicach 5 – 20°C. Dotyczy to jednak ograniczonych zastosowań pompy ciepła. Taka powietrzna pompa ciepła może być wykorzysta jedynie do dostarczania ciepłej wody użytkowej lub do klimatyzacji (w roli rekuperatora).