Podtopienia

0
7

Przyczyn gromadzenia się nadmiaru wody na działce może być wiele. Możemy mieć do czynienia z tzw. naturalnym podtapianiem, które jest spowodowane określonym ukształtowaniem terenu lub strukturą geologiczną, czyli występowaniem w glebie w sposób naturalny warstw nieprzepuszczalnych. Nie bez znaczenia pozostaje również działalność człowieka, który dla przykładu zamiast nadmiar nieprzepuszczalnej gliny, na którą trafił podczas kopania fundamentów, wywieść poza działkę, równomiernie ją na tej działce rozłożył i teraz zmaga się z nadmiarem wody. Podobny skutek przyniesie wybrukowanie znacznej części działki. W takim przypadku mówimy o sztucznym podtopieniu.

To jak szybko woda wsiąka w podłoże zależy przede wszystkim od przepuszczalności warstw ziemi. Grunty możemy podzielić na przepuszczalne oraz nieprzepuszczalne. Do pierwszej grupy można zaliczyć żwiry i paski. Do drugiej z kolei gliny i iły. Grupę pośrednią stanowią pyły, piaski pylaste i paski gliniaste oraz gliny piaszczyste.

Jeśli przyczyną długotrwałego utrzymywania się wody na powierzchni ziemi jest warstwa gliny pochodząca z wykopów pod fundamenty, sprawa wyda się być prosta. Usunięcie gliny z powierzchni działki powinno rozwiązać problem. Jeśli natomiast gromadzenie się wody wynika z rodzaju gruntu z jakim mamy do czynienia, czyli np. naturalnie występującej gliny, należy pomyśleć o skutecznym odwodnieniu terenu.

To, jaką metodę osuszania warto zastosować, aby skutecznie pozbyć się zbyt dużej ilości wody, zależy od wielkości działki z jaką mamy do czynienia, od rodzaju gleby oraz dostępności mediów, tj. rowów melioracyjnych, kanalizacji deszczowej czy naturalnych zbiorników, do których zebraną wodę można odprowadzić. Bez wątpienia warto o tego typu instalacjach pomyśleć jeszcze przed zagospodarowaniem ogrodu.