Płuczki wiertniczej

0
8

W drugim przypadku do wykonania otworu wiertniczego używa się tzw. płuczki wiertniczej , której podstawowym zadaniem jest oczyszczenie otworu z jego zawartości, czyli np. piachu lub gliny i wyniesienie ich na powierzchnię ziemi. Płuczka dzięki swoim właściwościom dodatkowo zasklepia otwór, dzięki czemu w czasie pracy do wykopu nie osypuje się ziemia. W tak przygotowanym otworze instaluje się następnie rurę filtracyjną. Tu również stosuje się żwir w celu usprawnienia przepływu wody oraz warstwę wypełnioną granulatem z compactonitu.

Po wykonaniu odwiertu, wprowadzeniu rur i zabezpieczeniu dna studni, należy wprowadzić do otworu pompę wraz z jej wyposażeniem. Na koniec trzeba odpowiednio zabezpieczyć teren wokół wybudowanej studni. Musi być on wybrukowany w promieniu minimum 1 m oraz mieć odpowiedni spadek w kierunku zewnętrznym (od studni). Należy również przeprowadzić tzw. pompowanie oczyszczające i pobrać próbkę wody do badania, aby ustalić jej skład, zawartość żelaza, manganu, twardość. Warto również zbadać wodę pod względem mikrobiologicznym, aby mieć absolutną pewność, że nie zawiera ona szkodliwych dla zdrowia bakterii. Na podstawie wyników pobranej próbki wody dobiera się następnie właściwe urządzenia filtrujące