Odwodnienia liniowe

0
7

Często zdarza się, że mamy problem z wodą zalegającą na powierzchni terenu. Szczególnie dotyczy to działek umiejscowionych na gruncie nieprzepuszczalnym, do tego w dużym stopniu utwardzonych, np. kostką brukową. Po deszczu powstają wówczas duże kałuże, które nie mają gdzie wsiąknąć. Spływające z dachów ogromne ilości deszczówki powodują zamakanie ścian i fundamentów. Warto w takim przypadku zainstalować wokół domu system odwodnienia liniowego, który jest najpopularniejszym sposobem na odprowadzenie nadmiaru wody z powierzchni działki. Na gruntach nieprzepuszczalnych jest to wręcz niezbędne, niezależnie od stopnia utwardzenia posesji.

Dobrze zastosować odwodnienie liniowe przy wjeździe na działkę czy na chodniku prowadzącym do domu. Bardzo praktycznym pomysłem jest zamontowanie odwodnienia w miejscu, gdzie w przyszłości będziemy myć samochód.

Odwodnienie liniowe zbudowane jest z korytek z rusztami, które montuje się na równi z nawierzchnią terenu. Połączone korytka tworzą długie ciągi, którymi nadmiar wody spływa z pobliskiego terenu, osuszając go. Korytka, które mają zastosowanie w zabudowie domów jednorodzinnych, najczęściej są wykonane z polimerobetonu, tj. betonu z domieszką ziarnistego kwarcu i żywicy. Materiał ten jest lekki i bardzo odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. ujemnych temperatur). Zastosowane korytka mogą mieć dno płaskie lub ze spadkiem, wynoszącym 2-3 mm na metr. Korytka z dnem płaskim są wykorzystywane na działkach z naturalnym spadkiem terenu, gdzie spływ wody opadowej odbywa się przy udziale siły grawitacyjnej. Można je również stosować przy stosunkowo krótkich odcinkach odwodnień (max. 8 – 10 metrów) lub przy wyjątkowo długich fragmentach, kiedy zachowanie odpowiedniego spadku jest trudne do utrzymania. Przy długich odcinkach odwodnienia dobrym pomysłem jest również wykonanie spadku tylko na pierwszych kilku metrach, aby woda mogła nabrać odpowiedniej prędkości i dalej mogła swobodnie płynąć w korytku z płaskim dnem.

Myśląc o wykonaniu odwodnienia liniowego, podobnie jak przy drenażu, trzeba zaplanować gdzie będzie odprowadzany nadmiar wody. Zebraną wodę można skierować do sieci kanalizacji deszczowej, bądź też ogólnospławnej, do czego potrzebne jest odpowiednie zezwolenie. Podobnie jak przy drenażu odwadniającym czy opaskowym, jako zbiornik wody można wykorzystać oczko wodne, staw czy rów melioracyjny. Można również zebraną wodą nawodnić te części ogrodu, które wymagają podlewania, czyli wykonać tzw. rozsączenie wody.