Gruntowe pompy ciepła

0
6

Gruntowe pompy ciepła

Węzeł cieplny, który funkcjonuje w oparciu o gruntową pompę ciepła, pobiera energię skumulowaną pod ziemią. Można powiedzieć, że tego typu pompa dosłownie czerpie ciepło z wnętrza ziemi.

Temperatura gruntu na głębokości poniżej 15 m jest stała, nawet w naszym klimacie i wynosi około 10°C. Im bliżej powierzchni ziemi, tym temperatura w zimę jest niższa, co nie jest przeciwwskazaniem do stosowania ziemnej pompy ciepła.

Gruntowa pompa ciepła z odpowiednio wykonanym kolektorem gruntowym to najczęściej stosowane rozwiązanie w naszych warunkach klimatycznych, które pozwala dobrze ogrzać dom i dostarczyć ciepłą wodę użytkową przez cały rok. Co ważne, bez stosowania dodatkowych źródeł ogrzewania w postaci grzejników elektrycznych czy kotłów c.o.

Kolektor gruntowy, w który zaopatrzona jest tego typu pompa, to kilkaset metrów rury zakopanej pod ziemią. Rura ta wypełniona jest wodnym roztworem glikolu, który pod ziemią ma temperaturę z przedziału od -2°C do 5°C. Wcześniej używany był wodny roztwór soli (solanka), stąd nadal można się spotkać z popularnym określeniem gruntowych pomp ciepła jako pompy typu solanka – woda.

Wyróżniamy następujące rodzaje kolektora gruntowego:

– kolektor poziomy (płaski lub spiralny), który jest umieszczany na głębokości ok. 1,5 m

– i kolektor pionowy, zakopywany w głębokich odwiertach, sięgających nawet przeszło 100 m.

Kolektor poziomy wykonywany jest z elastycznych rur z tworzywa sztucznego o średnicy 1 cala, ewentualnie miedzianych, które są układane w rowach o głębokości ok. 1,5 m, czyli w poniżej strefy zamarzania ziemi, ale nie niżej niż 2 m. Poziome wymienniki ciepła można układać płasko, w jednej lub dwóch płaszczyznach (tzw. kolektor poziomy płaski), albo w formie spirali (tzw. kolektor poziomy spiralny).