Co wpływa na efektywność pompy ciepła?

0
9

Co wpływa na efektywność pompy ciepła?

Na efektywność całego urządzenia ma wpływ różnica temperatur między górnym a dolnym źródłem. Im mniejsza jest ta różnica temperatur, tym pompa może działać bardziej efektywnie. Łatwo to wytłumaczyć. Pompa zużyje blisko dwukrotnie mniej energii podwyższając temperaturę z 10°C na 35°C (różnica 25 °C), niż z -5°C na 45°C (różnica 50°C).

Stąd też pompa ciepła najefektywniej pracuje w niskotemperaturowych układach grzewczych. Kiedy to dla uzyskania komfortowej temperatury w pomieszczeniach wystarczająca jest temperatura zasilania instalacji centralnego ogrzewania na poziomie 35°C – 45°C. Taka temperatura jest charakterystyczna dla ogrzewania podłogowego.

Jeśli jednak z różnych względów podłogówka nie jest najlepszym wyborem, można zainstalować grzejniki. Przy czym będą one jednak pracowały przy niskich jak na grzejniki temperaturach wody (rzędu 50 – 65°C). Aby pomieszczenia były odpowiednio dogrzane, powierzchnia takich grzejników będzie musiała być większa. Niestety efektywność pompy ciepła w instalacji z grzejnikami będzie pomimo wszystko niższa. Temperatura 50°C w grzejnikach, to bardzo wysoka temperatura jak na możliwości pompy ciepła. Zdecydowanie spada jej sprawność i moc.

Ważne jest również, aby temperatura dolnego źródła była stała i wynosiła około 0°C.