Budowa pompy ciepła

0
8

Budowa pompy ciepła

W skład sprężarkowej pompy ciepła wchodzą następujące elementy:

– Sprężarka – urządzenie, które jest najważniejszym elementem pracy całego układu i ma bardzo duży wpływ na to czy pompa będzie właściwie działała, tj. ekonomicznie i bezawaryjnie. Słusznie określana jest sercem pompy ciepła.

– Parownik – wymiennik ciepła, w którym czynnik chłodniczy podlega odparowaniu, zabierając tym samym energię cieplną z dolnego źródła. Inaczej mówiąc, parownik służy do pozyskiwania, przy niskiej temperaturze, ciepła z otoczenia.

– Skraplacz – wymiennik ciepła, w którym czynnik chłodniczy podlega skropleniu, przekazując energię cieplną do źródła górnego (przy wyższej temperaturze oddaje ciepło do otoczenia).

– Zawór dławiący (rozprężny) – element utrzymujący właściwą różnicę ciśnień w czasie pracy agregatu sprężarkowego.

– Sterownik – bardzo istotne urządzenie, które kontroluje pracę poszczególnych elementów, z których zbudowana jest pompa ciepła. Wysokiej jakości sterownik pozwala na uzyskanie maksymalnej efektywności pracy pompy ciepła.

– Panel sterujący – urządzenie pozwalające użytkownikowi komunikować się z pompą ciepła, m. in. umożliwiające dostosowanie pracy pompy do potrzeb jej użytkowników.

Transport ciepła w pompie odbywa się w zamkniętym obiegu termodynamicznym, od niższej do wyższej temperatury. W obiegu tym krąży w sposób ciągły czynnik roboczy, który jest nośnikiem energii cieplnej. Zostaje on poddany różnym, następującym po sobie, przemianom termodynamicznym.